Aantal wespen neemt spectaculair toe in Limburg

Het aantal wespennesten nam vorig jaar spectaculair toe in de provincie Limburg. De densiteit van de wespen is te wijten aan een combinatie van factoren zoals het overaanbod van nestplaatsen en het voedselaanbod.

Belga

Dat blijkt uit een wespenonderzoek van de Stichting Limburgs Landschap en de Katholieke Universiteit Leuven.

Het onderzoek dat werd uitgevoerd in samenwerking met 13 Limburgse brandweerkorpsen, had tot doel de wespensoorten in Limburg in kaart te brengen, om eventuele fluctuaties in de wespenpopulaties op te sporen en een dataset met betrekking tot zogenaamde sociale wespen op te stellen. Sociale wespen zijn wespen die in de nabije omgeving van de mens voorkomen.

De Limburgse brandweerdiensten die aan het onderzoek deelnamen, verdelgden vorig jaar bijna 11.000 wespennesten in de provincie. In 2002 waren er dat nog ruim 7.100 en in 2003 5.100. Enkel de gemeenten Sint-Truiden en Hoeselt kenden in de periode 2002-2004 geen stijging van het aantal wespeninterventies.

Hoewel de onderzoekers woensdag benadrukten dat het moeilijk is om een wetenschappelijk gegronde verklaring te vinden voor de toename van het aantal wespen sinds 2002, gaan ze ervan uit dat deze te wijten is aan een combinatie van factoren zoals het overaanbod aan nestplaatsen. Dat is op zijn beurt te wijten aan het feit dat er steeds meer woningen gebouwd werden. Daarnaast blijken ook het beschikbaar dood hout voor de bouw van wespennesten en het voedselaanbod verantwoordelijk te zijn voor de spectaculaire toename van de wespenpopulatie.

De meest voorkomende wespensoorten in de provincie Limburg waren de gewone wesp, de Duitse wesp, de hoornaar en de Saksische wesp. Enkel in Zuid- en Midden-Limburg kwamen verhoudingsgewijs meer veldwespen voor.