Nieuw Financiecentrum 'North Galaxy' in Brussel ingehuldigd

Na ruim twintig jaar aan de Brusselse Kruidtuinlaan, heeft minister van Financiën Didier Reynders woensdagavond het nieuw Financiecentrum 'North Galaxy' ingehuldigd. Het complex aan de Koning Albert II-laan, rechtover het Brusselse Noordstation, omvat twee torens van 102 meter, met elk 27 verdiepingen, en een paviljoen met 5 verdiepingen.

Belga

In het complex hebben inmiddels 3.800 ambtenaren hun nieuwe werklocatie gevonden. Naast de centrale diensten van de algemene administratie van de belastingen en de invordering, huisvest het Financiecentrum diensten van de patrimoniumdocumentatie, secretariaatsdiensten en sommige lokale diensten van het Brussels Gewest.

Minister van Financiën Didier Reynders, tevens bevoegd voor de Regie der Gebouwen die het gebouw huurt, verheugde zich bij de inhuldiging over het "compacte en moderne imago dat Financiën nu uitstraalt". De verbeterde werkomstandigheden voor de ambtenaren maakt een betere dienstverlening mogelijk, aldus de vice-premier.

Met de verhuis, die in september 2004 werd ingezet, wordt definitief vaarwel gezegd aan de informatica-systemen die uit de jaren '70 dateren. In de kelderverdieping bevindt zich het gloednieuwe informaticacentrum van Financiën. Volgens Reynders is dit de "ware fundering voor de verdere modernisering van Financiën".

De socialische overheidsvakbond ACOD greep de inhuldiging aan om in een persbericht de "voortdurende afkalving van het personeelsbestand" aan te klagen. Het gevolg van het systematisch niet-vervangen van natuurlijke afvloeiingen.

In 2004 hebben 785 personeelsleden de fiscale administraties verlaten. In 2005 voorziet de hele FOD Financiën het verlies van 900 personeelsleden. Van 2006 tot 2012 evolueert dit naar meer dan 1.000 tot 1.600 per jaar, aldus de ACOD. De vakbond eist een volledige vervanging van personeelsleden die het departement definitief hebben verlaten.