Driedaagse conferentie over duurzame ontwikkeling in Tilburg

In het Nederlandse Tilburg is woensdag een driedaags congres over duurzame ontwikkeling gestart. Het gaat om een initiatief van de International Council for Local Environmental, een wereldwijd netwerk van meer dan 450 steden en lokale besturen.

Belga

Drie dagen lang buigen vertegenwoordigers uit steden over heel de wereld zich in de Nederlandse stad over duurzame ontwikkeling onder het motto "Mainstreaming Sustainability in the face of Change".

Via workshops, debatten en opleidingssessies wordt gezocht naar duurzame oplossingen voor een reeks socio-economische uitdagingen. Zo komen onder meer kwesties als de globalisering, de vergrijzing, het einde van het tijdperk van de fossiele brandstoffen en de teruglopende biodiversiteit aan bod.

Volgens de initiatiefnemers is de essentie van het ICLEI-congres duurzame ontwikkeling te verplaatsen "van de marge naar de mainstream". "Duurzame ontwikkeling moet uit de periferie gehaald worden en verankerd worden in het dagelijkse leven", luidt het.

Het ICLEI werd in 1992 opgericht en telt intussen wereldwijd meer dan 450 lokale besturen en organisaties. De Europese tak telt 180 leden. Ook het Brussels gewest is lid.

In het kader van het congres zal een kabinetsafgevaardigde van Vlaams Mobiliteitsminister Kathleen Van Brempt (sp.a) woensdagavond deelnemen aan een van de gesprekken. Hij zal er onder meer het Vlaamse openbaar vervoerbeleid toelichten.