Limburgse werkgevers vragen snelle ingebruyikname IJzeren Rijn

De Limburgse werkgeversorganisaties VKW en Unizo zijn tevreden over de uitspraak van het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag over de financiële implicaties van de heropening van de IJzeren Rijn, maar dringen aan op een snelle ingebruikname van de goederenspoorverbinding tussen de Antwerpse haven en het Duitse Rurhgebied.

Belga

De Limburgse werkgevers wijzen erop dat de IJzeren Rijn vooral voor Noord-Limburg van groot economisch belang is en vragen dat er onverwijld werk gemaakt wordt van overslagmogelijkheden in Noord-Limburg en de aantakking van Genk via de heringebruikname van de zogenaamde spoorlijn 18, zo laten VKW en Unizo-Limburg woensdag in een gezamenlijke mededeling weten.

Nu het Arbitragehof duidelijke criteria vastlegde over de verdeling van de kosten voor de heringebruikname van de IJzeren Rijn, mag er volgens de Limburgse werkgeversorganisaties niet langer getalmd worden met de effectieve realisatie. Voor Limburg is de heringebruikname van de IJzeren Rijn immers van wezenlijk belang voor de verdere economische ontwikkeling en ontsluiting van de provincie, zo stellen de werkgeversorganisaties.

Vooral de Noord-Limburgse gemeente Lommel maar ook de rest van Limburg zou baat hebben bij de aansluiting van de IJzeren Rijn via Genk, zo menen de werkgeversorganisaties. VKW en Unizo-Limburg dringen er in dit verband ook op aan dat Genk in het kader van de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan in 2007 als logistieke poort erkend wordt.

De Limburgse werkgevers zijn voorts van mening dat het belang van de IJzeren Rijn ook duidelijk tot uiting moet komen in het Limburgplan dat momenteel in zijn eindfase zit.