Vlaamse regering maakt budget vrij voor CAO bij De Lijn

De Vlaamse regering maakt het nodige budget vrij voor de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bij Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn. Het vrijgemaakte budget voorziet in een koopkrachtverhoging en een kwaliteitsverbetering voor personeel en reizigers.

Belga

Met de beslissing komt de Vlaamse regering tegemoet aan de vraag van directie en vakbonden bij De Lijn.

De budgettaire ingreep beantwoordt aan de koopkrachtverhoging zoals die door de vakbonden was gevraagd. Zo gaan de lonen vanaf 1 juli 2005 omhoog met 6,8 eurocent en vanaf 1 april 2006 met 7,5 eurocent. De budgettaire impact van die ingreep bedraagt 1 miljoen euro in 2005, 3,8 miljoen euro in 2006 en 4,4 miljoen euro in 2007 (op kruissnelheid).

Voor kwaliteitsverbeteringen voor chauffeurs en reizigers wordt 9,6 miljoen euro voorzien in 2006 en 2007. Daarbij gaat het wel om een tijdelijke maatregel.

Minister Van Brempt spreekt van een "mooi voorstel voor de invulling van de CAO". "Het is nu aan De Lijn en de vakbonden om dit budgetvoorstel concreet in te vullen en een akkoord te bereiken", aldus de sp.a-politica.