Brits groeicijfer wordt naar beneden herzien

Het economisch groeicijfer van Groot-Brittannië is woensdag naar beneden herzien door het Bureau voor de Statistiek (ONS). De eerste drie maanden van het jaar zou het bruto nationaal product (bnp of het totaal aan goederen en diensten in Groot-Brittannië) met 0,5 pct gegroeid zijn in vergelijking met de drie voorgaande maanden, en 2,7 pct op jaarbasis.

Belga

Eerder ging het ONS uit van een economisch groeicijfer van respectievelijk 0,6% en 2,8%. De herziening naar beneden is vooral het gevolg van de sterke daling van de industriële productie, luidde het woensdag.

De herziening komt niet onverwacht. Wereldwijd valt de groei tegen, er is de dure olie en talrijke statistieken over consumenten- en ondernemersvertrouwen wijzen op een slabakkende economie. In België was er in het eerste kwartaal zelfs helemaal geen economische groei.

Maar toch zijn economisten ongerust over het herziene groeicijfer. Groot-Brittannië heeft traditioneel de hoogste economische groei van West-Europa. Er wordt ook gevreesd dat de consumentenbestedingen zullen gaan dalen gedurende een lange periode. "Geen enkele andere motor van de economie kan deze zwakte compenseren", verklaarde Howard Archer van het onderzoeksbureau Global Insight.

De economische groei in Groot-Brittannië zou volgens de economist over het hele jaar 2,4 procent bedragen, maar door de herziening voor het eerste kwartaal dreigt ook dat cijfer niet gehaald te worden. De Britse minister van Financiën zou zijn begroting in dat geval moeten herbekijken.