Week van de Brailleliga in teken van tewerkstelling

De Week van de Brailleliga van 29 mei tot 4 juni staat dit jaar in het teken van tewerkstelling en het behoud van werk. Tijdens de sensibiliseringsweek worden bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd voor mensen met een visuele handicap en voor werkgevers.

Belga

De Brailleliga wil bedrijven erop wijzen dat personen met een visuele handicap evengoed kunnen functioneren in een bedrijf als ziende personen. Er bestaan immers talloze oplossingen om de handicap op te vangen: technische hulpmiddelen om de werkplaats aan te passen, financiële tegemoetkomingen van de overheid, vorming op maat en begeleiding.

België telt 14.000 personen die blind of slechtziend zijn. Tweederden van hen is ouder dan 60 jaar. "Uit een studie van 2001 blijkt dat 41 procent van de visueel gehandicapten uit de Europese Unie een job heeft in een privébedrijf of bij de overheid. In ons land is dat slechts 17 procent", verklaarde André Cocle, de vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor personen met een handicap Gisèle Mandaila, op de persvoorstelling van de week.

"Om onze grote achterstand in te halen moeten we de werkgevers helpen. Daarom heeft de regering 5 miljoen euro vrijgemaakt om de integratie op het werk te bevorderen. Bovendien moet de overheid meer blinden en slechtzienden in dienst nemen en de dienstverlening voor visueel gehandicapten verbeteren", aldus Cocle.

De Brailleliga zal tijdens de campagne brochures uitdelen aan werkgevers en personeelsverantwoordelijken met praktisch advies en getuigenissen van blinden en slechtzienden. Van 2 tot 4 juni loopt in het gebouw van de liga een tentoonstelling waar verantwoordelijken van bedrijven en tewerkstellingsdiensten technische hulpenmiddelen (o.a. beeldschermloepen, brailleleeslijnen en spraakweergave) kunnen bekijken. Voor arbeidsbemiddelaars van de VDAB organiseert de liga gewestelijke sensibiliseringsdagen.

De Week van de Brailleliga wordt op 29 mei sportief ingezet met de vermaarde loopmanifestatie "20 km door Brussel" waar ziende en slechtziende personen aan deelnemen.

De Brailleliga werd in 1920 opgericht door twee blinde vrouwen en helpt visueel gehandicapten met hun sociale, professionele en culturele integratie.

De expo loopt in de gebouwen van de Brailleliga, Engelandstraat 57, 1060 Brussel.