Politievakbonden kondigen acties aan

De politievakbonden gaan vanaf volgende week actie voeren. De bonden verwerpen het voorstel van minister Patrick Dewael rond de verhoging van het vakantiegeld voor het politiepersoneel.

Belga

ACOD-secretaris Mil Luyten zegt dat Dewael zijn belofte breekt. "Vanaf volgende week zijn acties bij het politiepersoneel niet uitgesloten", aldus Luyten in een reactie aan Belga.

Het conflict tussen de bonden en minister Dewael sleept al langer aan. De politiebonden eisen van de overheid eenzelfde vakantiegeld als alle werknemers. Woensdagochtend kwam Dewael met een voorstel over de brug. Dat voorziet volgens Luyten enkel in een kleine verhoging van het vakantiegeld voor het niet-operationele personeel. Dat zijn een duizendtal werknemers (bv. hulpagenten).

"Voor de rest van het politiepersoneel is voorlopig geen verhoging voorzien. De minister wil die verhoging koppelen aan de aanpassingen aan het statuut. Die wijzigingen zijn voorzien voor september", aldus Luyten. De vakbondsman vreest ook dat de verhoging van het vakantiegeld dan zal gebruikt worden om bepaalde statuutaanpassingen "af te kopen".

De vakbonden komen begin volgende week samen om te overleggen over acties. Die zouden al kunnen starten in de loop van volgende week.