B-H-V-manifestatie tijdens VLD-congres

Bij de start van de slotdag van het VLD-Vivant-congres voerden ruim honderd manifestanten van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) en het Taalaktiekomitee (TAK) luidruchtig actie tegen het mislukken van de splitsing van B-H-V. De VLD werd woordbreuk verweten.

Belga

Ook tijdens de toespraak van Guy Verhofstadt slaagden enkele betogers met een spandoek erin tot de congreszaal door te dringen. Ze werden vrijwel meteen kordaat uit de zaal gezet onder een luid fluitconcert.

Brussel-Halle-Vilvoorde was overigens opvallend afwezig tijdens het driedaags congres. Premier Verhofstadt gaf in zijn toespraak toe dat hij het dossier graag had opgelost. "En omdat het niet lukte, ben ik bereid daarover alle kritiek te aanvaarden. Maar wat ik niet aanvaard, is dat mij nu wordt verweten dat ik het heb geprobeerd", aldus de regeringsleider.

Volgens hem is er maar één manier om de Vlaamse zaak vooruit te helpen: zorgen voor een goed klimaat en vertrouwen tussen de twee grote gemeenschappen van het land. Hij verwees naar het Lambermontakkoord. "En ik zeg u, ook nu is dit mogelijk. En ik zal er alles aan doen om dit te realiseren", aldus nog Guy Verhofstadt.

Op het congres had kartelpartner Vivant een opmerkelijke inbreng. Zo wordt voorzitter Roland Duchâtelet themavoorzitter over het luik "belastingen" en voerde Nele Lijnen, de coördinator van de beweging Vivant op de slotdag het woord. Ze stelde verheugd vast dat een aantal "belangrijke denkers bij de VLD" voorstander zijn van de omvorming van vervangingsinkomens naar basisinkomens. Hierdoor verdwijnt volgens haar het zwartwerk, aangezien zowel zwart als wit werk evenveel opbrengt.

Voor Lijnen is de VLD een beleidspartij die in de regering heel goed werk levert, een compliment dat zowel door de congresgangers als door VLD-voorzitter Bart Somers erg gesmaakt werd. Vivant heeft volgens Bart Somers tijdens het congres bewezen een meerwaarde te vormen voor het liberalisme in Vlaanderen. Maar tijdens de bespreking van de verschillende moties en amendementen vrijdag en zaterdag bleek duidelijk dat met name Jong VLD en het LVSV heel wat problemen hadden met de standpunten van Vivant.