Somers roept op twisten te stoppen

"Stop ermee de politieke ruzies onder elkaar publiek uit te vechten. De partijleden zijn dat 'kots, kotsbeu'. En stop er ook mee democratisch genomen beslissingen onderuit te halen. Dat is goed voor het eigen ego, maar schaadt de partij."

Belga

Met deze krachtige boodschap sloot VLD-voorzitter Bart Somers zondagmiddag het driedaags economisch congres af.

Somers oogstte een minutenlang applaus met zijn oproep. Volgens de voorzitter kan de VLD de verkiezingen alleen winnen als de rangen gesloten worden. De start van het driedaags congres werd vrijdag dan ook volledig overschaduwd door de scherpe woorden van Karel De Gucht over Jean-Marie Dedecker.

Voor Bart Somers had ook premier Guy Verhofstadt de partijtwisten veroordeeld. Het verschil tussen socialisten en liberalen is dat socialisten elkaar niet onderuit halen en benadrukken wat zij binnengehaald hebben en wat liberalen hebben toegegeven. De liberalen doen volgens de premier net het omgekeerde maar precies hetzelfde: "wij klagen over wat onze coalitiepartners hebben binnengehaald en wat wij zogezegd moesten afstaan".

Indien de socialisten akkoord gaan met een nieuw eenvoudig belastingsstelsel met twee tarieven van 20 en 40 procent, wordt zelfs de vervanging van progressieve door forfaitaire belastingsverminderingen "zoals onze coalitiepartner wil" een te overwegen optie. Dat verklaarde premier Guy Verhofstadt zondag op het economisch congres van VLD-Vivant.

Voor de premier is een vijftal diepgaande hervormingen nodig. Een eerste aanpassing is die van de arbeidsmarkt en meer in het bijzonder de eindeloopbaan. "Daarbij moet niet de leeftijd, maar het aantal jaren dat men gewerkt heeft, het nieuwe uitgangspunt zijn", zo vertaalde Verhofstadt het voorstel van het congres om te komen tot een vrije arbeidsloopbaan van 40 jaar. Er zijn volgens hem ook nieuwe stimulansen nodig om de mensen langer aan het werk te houden.

Hij verwees tevens naar de eis van het congres om te komen tot een "fair-taks". De belastingen moeten eenvoudig, draaglijk en eerlijk zijn. VLD-Vivant wil de huidige 5 tarieven van personenbelasting verminderen tot 2 tarieven van 20 en 40 procent. Verhofstadt reikte daarbij de hand naar de socialisten. Als zij instemmen met deze fair-taks, wil hij forfaitaire belastingverminderingen overwegen.

Een derde hervorming is de verschuiving van directe naar indirecte belastingen. De premier denkt daarbij niet zozeer aan consumptietaksen, maar eerder aan milieu- en energietaksen. "Het is de enige aanpak die toelaat de lasten op arbeid sterk te doen dalen zonder aan ons sociaal model te raken".

Voorts riep hij op tot een open, verdraagzame samenleving en pleitte hij voor het recht op een eigen, persoonlijke levenssfeer. Verhofstadt verwees daarbij naar het plan van minister Dupont om burgers in te zetten om verhuurders, horeca-uitbaters en werknemers "in de val te lokken". Daarover had de regering kunnen vallen, aldus de premier.