Kaas stinkt alleen als hij stinkkaas heet

Kaas stinkt alleen als hij stinkkaas heet. Wetenschappers hebben namelijk ontdekt dat woorden invloed hebben op de reukwaarneming. Het resultaat verbaast zelfs de onderzoekers.

Belga

Dat schreef het Duitse weekblad Der Spiegel woensdag.

De reukzin is het zintuig dat het nauwst verbonden is met het gevoelscentrum. Studies hebben al aangetoond dat geuren duidelijke herinneringen en ervaringen in de hersenen kunnen oproepen. Die beslissen immers of een geur als aangenaam of afstotend wordt ervaren. Het verband heeft ook effect in de hersenen: als men zich een bepaalde gebeurtenis herinnert, wordt het reukcentrum in de hersenen geactiveerd.

Een nieuw onderzoek in verband met het al of niet beïnvloeden van de reukzin door herinneringen betreft ook het abstracte denkproces zoals het lezen van woorden. Een team onder leiding van Ivan de Araujo op de universiteit van Oxford heeft vastgesteld dat de waarneming van een geur op doorslaggevende wijze afhangt van wat er wordt beschreven.

Het verwachtingspatroon dat door de verschillende benamingen ontstaat, verandert daarbij niet alleen de subjectieve waarneming van de geur, maar ook de daarmee verbonden hersenactiviteit. Dat schrijven de wetenschappers in het vakblad 'Neuron'.

Als de twaalf proefpersonen het begrip 'cheddarkaas' op een scherm te lezen kregen, terwijl ze een kaasachtige geur waarnamen, vonden ze dat de geur neutraal tot aangenaam was. Wanneer daarentegen het woord 'lichaamsgeur' op het beeldscherm verscheen, ervoeren de deelnemers dezelfde geur als uitgesproken onaangenaam.

Tot ieders verrassing was de positieve respectievelijk negatieve associatie zo sterk dat zij bleef doorwerken, zelfs wanneer de proefpersonen volledig reukloze lucht inademden. Bij het woord 'kaas' rook de lucht aangenamer dan bij het woord 'lichaamsgeur'.

Het onderscheid was ook waar te nemen in de hersenactiviteit van de proefkonijnen: de geur van cheddarkaas activeerde de orbitofrontale cortex, de voorste cortex en de amygdala duidelijk sterker dan de onaangename geur van het woord 'lichaamsgeur'.

Het onderzochte hersengebied, dat ook voor de verwerking van gevoelens verantwoordelijk is, is al in vroegere studies in verband gebracht met de waarneming van aangename geuren.