Verkiezingen in Mongolië getekend door heimwee naar communisme

De bevolking van Mongolië is zondag naar de stembus gegaan om een nieuwe president te kiezen in verkiezingen die vooral in het teken staan van heimwee naar het communisme.

AP Ned

De peilingen lieten zien dat de kandidaat van de voormalige communistische partij, de Mongolische Revolutionaire Volkspartij, een grote voorsprong had op zijn drie rivalen. De bevolking verlangt terug naar de tijd van voor 1990, die weliswaar ontsierd werd door eenpartijbestuur maar die ook gekenmerkt werd door genereuze sovjetsubsidies.

De ongeveer 1.600 stembureaus sloten om 22.00 uur 's avonds, maar de eerste uitslagen werden niet verwacht voor maandag. De enige serieuze vraag leek te zijn of Nambariin Enchbajar van de Revolutionaire Volkspartij 50 procent van de stemmen zou halen, zodat er geen tweede ronde nodig is.

Mongolië heeft sinds 1990 een meerpartijenstelsel en de regering wordt geleid door een premier, maar de president heeft de afgelopen jaren aan macht gewonnen. De oppositie klaagt dat de Revolutionaire Volkspartij de verkiezingsorganen beheerst. Internationale waarnemers maakten zondag evenwel geen melding van onregelmatigheden.

Oud-premier Enchbajar beloofde in zijn campagne meer buitenlandse investeringen. Die zijn broodnodig, want het land raakte na de overgang naar een democratisch bestel ernstig in de problemen. Er werd een zeer ambitieus privatiseringsprogramma doorgevoerd, waarbij miljoenen runderen en schapen die voorheen staatseigendom waren in handen overgingen van private schaapherders. De particuliere ondernemingen die ontstonden konden echter lang niet voor de werkgelegenheid zorgen die er onder de communisten had bestaan. Bovendien hadden veel herders nog nooit voor zichzelf gewerkt en velen gingen als kersverse ondernemer prompt failliet. Enkele langdurige droogteperioden en buitengewoon strenge winters verergerden de malaise.

De Revolutionaire Volkspartij verloor in 1996 de presidentsverkiezingen van de Democratische Partij, maar won de verkiezingen van 2000. Aftredend president Natsagiin Bagabandi is ook van de Revolutionaire Volkspartij.

De enige serieuze tegenkandidaat van Enchbajar lijkt Mendsajchanin Enchsajchan van de Democratische Partij. Enchsajchan moet het hebben van de anticommunisten die in 1990 de straat opgingen en een einde maakten aan het eenpartijstelsel. De democraten kampen evenwel met sterke onderlinge verdeeldheid en de kiezers zijn sceptisch over de periode 1996-2000, toen de regeringscoalitie van democratische partijen uiteenviel.