Federale regering zet licht op groen voor "Kyoto-projecten"

De federale regering heeft het licht op groen gezet voor projecten die ons land emmissierechten of uitstootrechten voor broeikasgassen moeten opleveren. De projecten moeten ons land helpen de doelstellingen van het verdrag van Kyoto te bereiken.

Belga

België beloofde in het kader van het Kyotoprotocol de uitstoot of emissie van broeikasgassen tussen 2008 en 2012 met 7,5 procent terug te dringen in vergelijking met 1990. De inspanningen die daarvoor moeten geleverd worden, werden verdeeld over de gewesten. "Maar ook de federale regering draagt haar steentje bij en beloofde op te draaien voor 2,4 miljoen ton CO2-emissierechten per jaar" zegt Luc Dries van de federale afdeling klimaatverandering. Een van de mogelijkheden om die 2,4 miljoen ton te halen, is het opzetten van projecten met industrielanden (de zogenaamde Joint Implementation) en met ontwikkelingslanden (Clean Development Mechanism). Vrijdag zette de ministeraad daarvoor het licht op groen en werd een eerste oproep voor projecten gelanceerd. "Zowel landen, projectontwikkelaars, industriële firma's, enz. kunnen de projectvoorstellen nog tot 23 september 2005 indienen", aldus Dries. De voorstellen zullen nadien worden geëvalueerd.

Er zijn verschillende projectcategorieën zoals bijvoorbeeld energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, biomassa, kleinschalige projecten, projecten in Afrika en in de minst ontwikkelde landen.