Senaat keurt aanbeveling over doping in sport goed

De Senaat heeft donderdag het verslag van de commissie Sociale Zaken over de problematiek van de doping in de sport goedgekeurd met 42 stemmen voor, 1 tegen van Jean-Marie Dedecker (VLD) en 14 onthoudingen van Vlaams Belang, FN, een deel van de CD&V en telkens een lid van PS en VLD. Tijdens het debat ontspon zich een levendig debat over een aantal aanbevelingen.

Belga

Zo verzette de gewezen judocoach Jean-Marie Dedecker zich tegen de aanbeveling dat bedrijven die een dopingzondaar in dienst hebben hun sponsorgelden niet langer fiscaal zouden mogen aftrekken. Ook de aanbeveling dat sportorganisatoren geen atleten mogen inschrijven tegen wie een dopingonderzoek loopt, kon voor hem niet door de beugel. Het vermoeden van onschuld wordt daardoor aangetast, aldus de VLD'er.

Er was ook heel wat kritiek op de aanbeveling inzake spijtoptanten. De PS diende nog een amendement in om deze aanbeveling te schrappen, maar dat haalde geen meerderheid.

De Senaat heeft donderdag unaniem ingestemd met een resolutie van André Van Nieuwkerke (sp.a) over de nagedachtenis van de holocaust en de veroordeling van antisemitisme en racisme. Ook een resolutie van de sp.a-senatoren Fatma Pehlivan en Christel Geerts om 8 mei te erkennen als "Dag van de Memorie" werd aangenomen met 51 stemmen voor bij 6 onthoudingen.