Voka vraagt meer inspanningen voor citymarketing Antwerpen

Voorzitter John Stoop van de kamer van koophandel Antwerpen-Waasland vraagt van de stad Antwerpen een ambitieuzer beleid inzake citymarketing en van de Vlaamse overheid onder meer een dringende beslissing inzake het tracé van de Oosterweelverbinding.

Belga

Dat zei hij donderdagavond naar aanleiding van de evaluatie van het Routeplan 2012, de economische toekomstvisie van Voka - kamer van koophandel voor de regio Antwerpen-Waasland. Dat plan werd twee jaar geleden gelanceerd. Er werden tien werkgroepen geinstalleerd die volgens Voka op verschillende terreinen tot vooruitgang hebben geleid. Zo werden de 20 grootste industriële bedrijven uit de regio in de kamer verankerd via de subsector grootindustrie. Voorts is er een werkgroep die Europese en Benelux-hoofdkantoren van bedrijven naar Antwerpen wil aantrekken. De komst van Philip Morris past in dat kader.

Daarnaast lanceerde de kamer van koophandel een platform voor ontmoeting tussen de kunstwereld en het bedrijfsleven. De cel breedband leverde een studie af rond de haalbaarheid om een incubatiecentrum en een bedrijvenzone te ontwikkelen op de terreinen van Petroleum-Zuid. Voor citymarketing trok de kamer gedurende één jaar de marketingmanager van Toerisme Vlaanderen aan. In een plan dat hij met alle betrokkenen uitwerkte, blijkt dat er een duidelijke markt bestaat voor een congrescentrum, aldus voorzitter John Stoop. Hij hoopt dat er vaart achter het centrum wordt gezet. Voka wil een centrum met een capaciteit van minstens 3.000 plaatsen. In het algemeen deed Stoop een oproep om de ideeën rond citymarketing te bundelen en op een meer pro-actieve manier investeringen en buitenlandse hoofdkantoren naar Antwerpen te halen. Stoop wees op de grote return die een minimuminvestering en een kleine staf van twee tot drie personen inzake citymarketing kan doen en noemde het onbegrijpelijk dat een en ander niet gebeurt. Voorts zei Stoop tijdens een toespraak in het Antwerpse provinciehuis in aanwezigheid van verschillende Vlaamse ministers dat er een dringende beslissing moet komen over het tracé van de Oosterweelverbinding. Volgens hem moet er vastgehouden worden aan de toltarieven van 2 euro voor personen- en 13 euro voor vrachtwagens.

Daarnaast wil Voka dat de minderhinder-maatregelen in het kader van de werken aan de Antwerpse ring worden behouden tot na de realisering van het masterplan voor de mobiliteit. Voorts is ze vragende partij voor een studie met betrekking tot de gevolgen voor de mobiliteit van het Deurganckdok, die voor bijkomende containertrafiek zal zorgen. Stoop riep de Vlaamse regering ook op een beslissing te nemen over de ondertunneling van de Krijgsbaan naast de luchthaven van Deurne nu de privé-sector en de lokale overheden geld op tafel hebben gelegd voor de PPS-constructie. Stoop vreest dat een omleiding van de Krijgsbaan als alternatief voor de ondertunneling, zoals minister van Openbare Werken Kris Peeters voorstelde, geen deugdelijke oplossing biedt voor de nieuwe internationale veiligheidsregels.