Meer dan 26.000 km2 Braziliaans regenwoud vernietigd in jaar tijd

De vernietiging van het Amazonewoud in Brazilië heeft vorig jaar het tweede hoogste peil totnogtoe bereikt.

Belga

Van augustus 2003 tot augustus 2004 ging onder de linkse regering van president Luiz Lula da Silva 26.130 vierkante kilometer oerwoud verloren als gevolg van voor het milieu nefaste menselijke activiteiten. Dat blijkt uit officiële gegevens die woensdagavond werden bekendgemaakt.

Het verdwenen woudgebied is bijna zo groot als België (dat 30.528 km2 groot is). De Braziliaanse minister van Milieu, Marina Silva, reageerde onthutst: "Zo'n hoog cijfer hadden wij niet verwacht". Het gaat om het hoogste ontbossingsperccentage sedert 1995 (29.050 km2) en het ligt 6 procent hoger dan het cijfer in de periode 2002-2003. Voor de berekening werd gebruik gemaakt van satellietfoto's van het instituut INPE.

De verantwoordelijke voor de campagne voor het behoud van Amazonië bij de milieuorganisatie Greenpeace, Paulo Adario, stelde dat het verlies gelijk staat met "de vernietiging van zes voetbalterreinen per minuut". "Zelfs al heeft de regering positieve maatregelen genomen, zoals de oprichting van beschermde zones en de afbakening van indiaanse gebieden, is het feit dat de gemiddelde jaarlijke ontbossing tijdens de jongste drie jaar boven de 23.000 km2 ligt, onaanvaardbaar. Dit is een echte schande" aldus Andario.

Hoofdschuldigen voor de ontbossing zijn het opzettelijk platbranden van bosgebied voor de sojacultuur en de veeteelt, en de illegale houtkap. De zwaarste verliezen werden afgelopen jaar vastgesteld in de staten Mato Grosso, waar 'sojabaron' Blairo Maggi actief is; Rondonia, waar regenwoud wordt opgeofferd voor de veeteelt, en Para, staat die zowel door goudzoekers als illegale houtontginners geteisterd wordt.

Volgens Greenpeace zit er een fundamentele tegenstelling in het beleid van de regering Lula door tegelijk de ontbossing te willen tegengaan, maar anderzijds een snelle groei na te streven van de landbouw- en voedselsector en van de uitvoer in die sectoren, om de buitenlandse schulden af te betalen.