België in Europese middenmoot qua verkeersveiligheid

Steeds meer studies wijzen erop dat de verkeersveiligheid in België de laatste tijd verbetert. In 2002 telde België 128 verkeersdoden per miljoen inwoners, tegenover 145 in 2001. Daarmee bekleedt ons land binnen de Europese Unie (EU25) een twaalfde plaats.

Belga

Toch scoort België nog steeds zwakker dan het Europese gemiddelde van 109 doden per miljoen inwoners. De cijfers staan donderdag te lezen in de nieuwsbrief van het Steunpunt Verkeersveiligheid.

In 2001 scoorde België nog een twaalfde plaats op de toenmalige 15 EU-landen. Toen telde België 145 doden per miljoen inwoners en lag het het Europese gemiddelde op 111. Enkel Griekenland, Portugal en Luxemburg deden het toen slechter.

In de cijfers van 2002 werd voor het eerst ook gekeken naar de resultaten van de 10 nieuwe EU-lidstaten. Die nieuwe lidstaten scoren opvallend zwakker. Enkel het dichtbevolkte ministaatje Malta scoort met amper 41 doden per miljoen inwoners opvallend onder het Europese gemiddelde van 109 doden. Het behaalt daarmee zelfs het beste resultaat van de 25 EU-lidstaten. Alle andere nieuwkomers zitten ruim boven het gemiddelde.

Uit de studie blijkt ook dat de Noord-Europese landen over het algemeen een stuk beter scoren dan de Centraal-, Zuid- en Oost-Europese landen. Zo voeren, Malta buiten beschouwing gelaten, het Verenigd Koninkrijk (60), Nederland (61), Zweden (63), Finland (80) en Duitsland (83) de lijst aan.

Letland (221), Litouwen (201) en Estland (163) bengelen dan weer helemaal onderaan.

Opvallend is ook het grote verschil tussen Vlaanderen (119) en Wallonië (173). Het Steunpunt Verkeersveiligheid spreekt van een "dubbelzinnig resultaat" voor Vlaanderen.

"In vergelijking met buurregio Wallonië mag de balans dan wel positief zijn, als we kijken naar niet eens zoveel grotere landen zoals Nederland (61 doden) of Zweden (63) stellen we vast dat het dodelijk risico van het verkeer in Vlaanderen toch nog dubbel zo groot is", luidt het.

Pikant detail: De Belgische cijfers die in de studie zijn opgenomen, zijn nog gebaseerd op de voorlopige ongevallencijfers van het NIS (Nationaal Instituut voor de Statistiek). Die voorlopige cijfers maakten melding van 1.315 doden in 2002. Onlangs maakte het NIS echter de definitieve cijfers voor 2002 bekend en werd het dodental opgetrokken tot 1.353. Dat zou betekenen dat België geen 128, maar ongeveer 130 doden per miljoen inwoners zou tellen. In dat geval zou België ook van een twaalfde naar een veertiende plaats zaken op de Europese ranglijst.