"Man moet gevoelens tonen en voor kinderen zorgen"

De sleutel voor een goed huwelijk is een man die niet bang is om zijn gevoelens en emoties te tonen en die helpt met de opvoeding van de kinderen.

Belga

Dat is de opvallendste conclusie uit een doctoraatsonderzoek van KUL-sociologe Ann Van den Troost waarbij ze 1.000 Nederlandse mannen en vrouwen, die in de jaren '50 geboren werden, ondervroeg over wat iemand tevreden maakt binnen het huwelijk.

Dat vrouwen meer dan voorheen uit gaan werken had op zich geen negatieve invloed op het huwelijk. Wel ligt de huwelijkstevredenheid bij vrouwen een stuk hoger als de man - los van het feit of zij buitenshuis gaat werken of niet - minder gehecht is aan de traditionele rollenverdeling. Vrouwen die elders werken rekenen wel meer op de man om thuis taken op te nemen. Het gaat hierbij niet om huishoudelijke klussen maar wel om zijn gezinsgerichtheid, zorg voor de kinderen en aandeel in de opvoeding.

Tussen lager en hoger opgeleiden zijn er echter wel verschillen. In een gezin met tweeverdieners uit een lagere klasse zijn stereotiepe mannelijke kenmerken - bv. veel zelfvertrouwen hebben - een bron van huwelijkstevredenheid. Bij gezinnen met een hogere opleiding zijn deze stereotiepe mannen niet de beste levensgezellen voor vrouwen die een economische rol vervullen. In dergelijke gezinnen is ook de man tevredener met een niet-stereotiepe vrouw, of zij nu buitenshuis werkt of niet.