Bill Gates geeft 450 miljoen dollar aan medisch onderzoek

Bill Gates, de rijkste man ter wereld, maakt 450 miljoen dollar vrij voor medisch onderzoek wereldwijd. Een en ander is gebleken bij de opening van de jaarlijkse vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in Genève.

Belga

Microsoft-stichter Gates maakte bij deze gelegenheid bekend dat hij zijn bijdrage in het "Grote uitdagingen"-project wil verdubbelen. Dat project werd in 2003 gelanceerd om ziektes te bestrijden die voornamelijk de arme landen treffen. Het Bill en Melinda Gates-fonds stelde aanvankelijk 200 miljoen dollar ter beschikking van dit initiatief. "Wetenschappelijk onderzoek moet er voortaan op gericht zijn om zoveel mogelijk mensenlevens te redden en moet dus ziektes aanpakken die de ontwikkelingslanden treffen", stelde Gates in Genève.

De miljardair noemde het schandalig dat er nog geen vaccins zijn ontwikkeld tegen tuberculose of malaria, ziektes die al meer dan een eeuw geleden werden ontdekt. "Niet omdat er geen oplossing is, maar omdat we onze wetenschappelijke kennis hiervoor niet hebben aangewend", klonk het. "Regeringen van rijke landen bestrijden bepaalde dodelijke ziektes niet omdat ze in hun land niet voorkomen", voegde hij er nog aan toe.

De 192 lidstaten van de WHO zijn nog tot 25 mei bijeen om een herziene versie van het Internationaal Sanitair Reglement goed te keuren. Dat reglement voorziet betere procedures (controle, quarantaine, toezicht, informatie) om virussen sneller op te sporen en te vermijden dat ze grenzen overschrijden. Met nieuwe risico's zoals SARS, het ebola-virus of het vogelgriepvirus, moet de tekst dringend worden aangepast, meent de WHO. Het huidige reglement betreft enkel ziektes als cholera of de pest en de regelgeving is niet meer aangepast aan de snelle transportmiddelen en nieuwe virussen.