Europees Hof Rechten vd Mens dringend aan hervorming toe

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is dringend aan hervorming toe. Het aan de Raad van Europa verbonden instituut kampt met een achterstand van 79.000 zaken, die niet allemaal behandeld kunnen worden als er niet iets wezenlijk veranderd in de structuur van het instituut, aldus de voorzitter van het hof, Luzius Wildhaber.

AP Ned

Om optimaal te kunnen functioneren moet de behandeling van de kleinere zaken sneller en eenvoudiger verlopen. Daarnaast zijn meer rechters nodig en zou de behandeling van zaken moeten worden gestroomlijnd, zei Wildhaber op de top van de Raad van Europa in de Poolse hoofdstad Warschau maandag. Het hof heeft daarvoor de hulp nodig van de 46 lidstaten van de Raad van Europa, de belangrijkste mensenrechtenorganisatie op het continent. In plaats van één rechter uit iedere lidstaat, zouden twee rechters per lidstaat moeten gaan werken voor het hof.

Ruim achthonderd miljoen Europeanen kunnen bij het in Straatsburg gevestigde hof in hoger beroep. Het hof bekijkt vonnissen van processen die in de lidstaten van de Raad van Europa zijn gevoerd. Het aantal bij het hof ingediende zaken is snel toegenomen sinds de aansluiting van de landen uit Oost-Europa bij de Raad van Europa in 1997. In 1981 behandelde het hof slechts 404 zaken, in 1997 waren dat er al 4.500 en in 2001 14.000.