B-H-V: Burgemeesters vragen dat Vlaamse regering woord houdt

Het uitvoerend comité van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde vraagt dat de Vlaamse partijen inzake de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde de eenheid herstellen en het gegeven woord respecteren. De burgemeesters willen hierover ook een dringend overleg met de Vlaamse regering en roepen op 20 mei in Zemst al hun collega's bijeen om zich te beraden over nieuwe acties.

Belga

De burgemeesters wijzen erop dat een uitstel van de splitsing tot na de federale verkiezingen van 2007 in hoofde van de Vlaamse partijen neerkomt op een "onaanvaardbare breuk van het woord". Deze verbonden zich vorig jaar immers tot een politieke oplossing dadelijk na de verkiezingen. "Het politiek engagement was dat na gebrek aan akkoord met de Franstaligen de Vlaamse partijen eendrachtig het gemeenschappelijk Vlaams voorstel zouden goedkeuren". De burgemeesters zijn verbijsterd dat de federale regering het dossier niet enkel in, maar zelfs "achter" de koelkast heeft gestopt.

Ze reageren voorts ook verbolgen over de toegevingen aan de Franstaligen "die op de onderhandelingstafel nagenoeg waren goedgekeurd". Deze zouden met name de Vlaamse belangen in Halle-Vilvoorde hebben geschaad. Dat dergelijk scenario zelfs maar overwogen werd is volgens de burgemeesters fundamenteel strijdig met het Vlaams regeerakkoord en de wens van het Vlaams parlement. Dergelijke voorstellen worden voor de toekomst in elk geval uitgesloten.