Vlaamse topministers leggen geen verklaring af

De Vlaamse topministers hebben vanavond rond de tafel gezeten om uit het dispuut rond Brussel-Halle-Vilvoorde te geraken. Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V) en de vice-minister-presidenten Fientje Moerman (VLD) en Frank Vandenbroucke (sp.a) vergaderden iets meer dan een uur, maar legden na afloop geen verklaringen af.

Belga

BR> De vergadering kwam er nadat Leterme eerder op de dag aan de coalitiepartners had gevraagd om voorstellen te doen om het vertrouwen te herstellen dat volgens hem is geschaad nadat de federale regering er niet in slaagde om het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. De CD&V-fractie in het Vlaams parlement vroeg hetzelfde.

Voor de vergadering begon, lieten zowel VLD als sp.a echter weten dat er volgens hen van een vertrouwens- of woordbreuk geen sprake is. Zij leggen op die manier de bal weer in het kamp van de CD&V. Hoe minister-president Leterme daar op reageerde, is nog niet duidelijk. Het dossier wordt door het uitstel van het debat morgen in het Vlaams parlement over het verlengde weekend getild.

Woensdag hadden kopstukken van CD&V en N-VA laten weten dat de socialisten en liberalen woordbreuk pleegden. Leterme zelf had het over een manifeste schending van het regeerakkoord. Donderdagmiddag, na afloop van een anderhalf uur durende vergadering met alle Vlaamse ministers, zei de regeringsleider in een bijzonder korte verklaring hetzelfde.

"Ik ben hoeder van het Vlaams regeerakkoord en het gegeven woord. Ik heb gisteren vastgesteld dat het Vlaams regeerakkoord manifest geschonden werd. We kunnen niet zomaar overgaan tot de orde van de dag. Er is nu een ernstig probleem met het vertrouwen over de uitvoering van een belangrijk punt van het regeerakkoord. Ik heb aan de verschillende partijen van de meerderheid voorstellen gevraagd om het vertrouwen te herstellen". De minister-president verdween meteen na deze korte verklaring en gaf geen verdere tekst en uitleg.