Burgemeester Aarschot beticht: afvalbedrijf van elke stap op hoogte

Een Leuvens onderzoeksrechter heeft de burgemeester van Aarschot Willy Schellens (sp.a) en voormalig stadssecretaris Louis Lauwers in verdenking gesteld van corruptie bij de gunning in 2000 van het contract voor het afvalbeheer.

Belga

Het parket vraagt de raadkamer de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank. De Leuvense raadkamer zal hierover wellicht nog voor het gerechtelijk verlof beslissen, zo deelde het parket van Leuven donderdag mee. Na een anonieme klacht in 2001 werden door de centrale dienst voor corruptiebestrijding van de federale politie niet alleen onregelmatigheden vastgesteld bij de gunning van het afvalcontract, maar ook bij aanbestedingen voor sportaccomodatie en aanvraag van provinciale subsidies voor wegenverharding. Voor al deze feiten vraagt het parket de doorverwijzing van 23 mensen, namelijk de burgemeester, drie schepenen, vijf ambtenaren, vier verantwoordelijken van het afvalbedrijf Sita en een tiental aannemers.

"Wat de gunning van het afvalbeheer betreft zijn er aanwijzingen dat het afvalbedrijf van elke stap in de procedure op de hoogte was zodat er sprake is van voorkennis. Er zijn ook aanwijzingen dat de burgemeester en ex-stadssecretaris in ruil persoonlijke voordelen hebben bekomen. Het gaat onder meer om een reis. De burgemeester, stadssecretaris en vier verantwoordelijken van het bedrijf worden beticht van corruptie, omkoping, valsheid in geschrifte en verstoring van vrijheid van opbod", aldus parketwoordvoerder Patrick Vits. Ook voor de schepen van leefmilieu en een ambtenaar wordt de doorverwijzing gevraagd omdat zij op de hoogte waren en lieten begaan.

Daarnaast werden bij een tiental aanbestedingen voor werken aan stedelijke sportinfrastructuur onregelmatigheden vastgesteld. "Men maakte op voorhand afspraken met een welbepaalde aannemer. Om het allemaal wettelijk te doen uitschijnen, liet men ook andere niet-geïnteresseerde aannemers offertes indienen. De schepen van sport, drie ambtenaren en een tiental aannemers worden beticht van verstoring van de vrijheid van opbod, het niet volgen van de openbare aanbesteding en valsheid in geschrifte", aldus Vits. De schepen van openbare werken wordt beticht fondsen te hebben aangevraagd en bekomen van de provincie voor verharding van wegen die geen deel uitmaakten van het openbaar domein.