Slechts 1 op 5 Vlamingen wil val regering

De overgrote meerderheid van de Vlamingen vindt dat de regering niet moet vallen omdat dat er geen oplossing is gevonden voor de splitsing van het kiesarrondissemnt Brussel-Hlle-Vilvoorde. Dat blijkt uit een exclusieve enquête die uw krant gisteren liet uitvoeren.

AP Ned

Die bevraging werd gedaan door het marktonderzoeksbureau Compagnie CV bij een representatief staal van de Vlamingen ouder dan 18 jaar. De enquête werd gisternamiddag en -avond afgenomen nadat duidelijk was geworden dat de regering er niet was in geslaagd om B-H-V te splitsen.

Voor de volledige resultaten van het onderzoek:

71% van de Vlamingen vindt dat de regering moet voortdoen, 10% heeft hierover geen mening, amper 19% vindt dit een val van de regering waard. Op de vraag of het dossier B-H-V nu moet behandeld worden of kan uitgesteld worden, antwoordde 46% dat dit nu moet gebeuren; 47% heeft niks tegen uitstel.

Verhofstadt trok gisternamiddag naar de Kamer om te melden dat hij er niet in geslaagd was een oplossing te vinden voor de splitsing. Hij vroeg aan het parlement het vertrouwen om voort te werken aan de sociale en economische dossiers. Een vertrouwensstemming volgt vrijdag. De premier liet verder weten dat de oplossing voor B-H-V moet gezocht worden na de federale verkiezingen van 2007. Hij kon op luid applaus rekenen van de regeringspartijen. Op de Spirit-banken was het enthousiasme niet zo groot.

Het afspringen van de splitsingsbesprekingen heeft voor gevolg dat er problemen ontstaan in de schoot van de Vlaamse regering want de niet-splitsing is een inbreuk op het Vlaamse regeerakkoord. Vandaag komen CD&V en N-VA samen om zich te beraden over de gevolgen en zoeken de Vlaamse meerderheidspartijen een oplossing. Een uitslag kan vrijdagochtend verwacht worden als Yves Leterme met een Vlaamse regeringsverklaring naar het parlement trekt.