Hormonale substitutietherapie bij menopauze is doeltreffend

Hormonale substitutietherapie (HST) is doeltreffend om de lichamelijke kwalen die met de menopauze gepaard gaan te behandelen of osteoporoze te voorkomen. Dat stelden enkele experten dinsdag tijdens een persconferentie van de Belgische Vereniging voor Menopauze.

Belga

Als er al negatieve gevolgen aan HST zijn, wegen die voor zover bekend niet op tegen de gunstige effecten, nuanceerden ze.

De hormonale substitutietherapie voor de menopauze behoort de laatste jaren tot de drukst besproken onderwerpen en de meest in vraag gestelde behandelingen, zowel in de medische literatuur als in de gewone pers. Om de beste klinische praktijk te definiëren, organiseerde de Europese vereniging voor de Menopauze en de Andropauze (EMAS) op 6 en 7 mei een symposium in Brussel. Er worden namelijk vele vragen gesteld omtrent de positieve en negatieve effecten die de hormonale substitutietherapie heeft op onder meer borstkanker, cardiovasculaire ziekten of osteoporose.

Wat betreft osteoporose, zijn de wetenschappers het erover eens dat de doeltreffendheid van de hormonale substitutietherapie voor de menopauze wetenschappelijk bewezen is. Zelfs in lage doses zal de hormonale behandeling het verlies aan botmassa tegengaan. De experts kunnen evenwel nog niet met zekerheid zeggen of een behandeling van lange of korte duur aangewezen is.

Voor cardiovasculaire ziekten, die zeer vaak voorkomen bij vrouwen boven de 50 jaar, ligt dat anders. Terwijl vroeger werd gezegd dat de hormonale substitutietherapie de risico's deed dalen, zijn de wetenschappers de dag van vandaag minder zeker. Maar indien er al een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen bestaat, is dat risico volgens hen niet erg hoog.

De wetenschappers zijn ook absoluut niet zeker wat betreft een mogelijk verhoogd risico op borstkanker bij vrouwen die een dergelijke behandeling volgen. Uit reeds gevoerde studies zou echter blijken dat ook hier het risico, als het er al is, zeer laag is. Alle experts die dinsdag op de persconferentie aanwezig waren, zijn het wel unaniem eens over het belang en de doeltreffendheid van de hormonale substitutietherapie ter verlichting en genezing van vrouwen die klagen over de gevolgen van de menopauze zoals warmteopvliegers, nachtelijk zweten, depressie, urineklachten, stemmingswisselingen...