VUB verkreeg dankzij satelliet doorbraak in onderzoek mangrovesoorten

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel zijn erin geslaagd om, door gebruik te maken van IKONOS satellietbeelden, mangrovesoorten van eenzelfde geslacht, maar van verschillende soorten, te onderscheiden op basis van hun spectrale kenmerken, zo heeft de VUB dinsdag meegedeeld.

Belga

Mangrove is een tropische plantenvegetatie waarbij een team rond Farid Dahdouh-Guebas vooral geïnteresseerd was in de Rhizophora apiculata en Rhizophora mucronata, twee soorten binnen het geslacht Rhizophora (Rode mangrove), die uiterlijk zeer sterk op elkaar gelijken. Dit geslacht is, zowel vanuit ecologisch standpunt als vanuit etnobotanisch oogpunt (d.w.z. gebruik door mensen) een van de meest kwetsbare soorten. Als bepaalde pestsoorten het woud binnendringen en zich ergens gaan vestigen kunnen ze op de kortste tijd het hele bos beginnen in te palmen.

Om zo'n evolutie te kunnen waarnemen en tijdig een halt toe te ropen kunnen luchtfotografie en satellietbeelden soelaas bieden. Maar het probleem is dat de resolutie van dergelijke foto's ontoereikend is om de soorten nauwkeurig van elkaar te onderscheiden.

Beelden van de Amerikaanse aardobservatiesatelliet Ikonos bleken echter wel geschikt te zijn, dankzij hun resolutie van één meter. Nog een voordeel is dat het om kleurenfoto's gaat en dat er ook infrarode data mogelijk zijn.

Het team omschrijft een en ander met een "Belgisch voorbeeld": zomereik en wintereik van elkaar onderscheiden wanneer ze in eenzelfde gemengd bos voorkomen.

"Deze doorbraak opent perspectieven om bijvoorbeeld invasies van pestsoorten in mangrovewouden tijdig te kunnen opsporen. En dat is dan weer belangrijk om het voortbestaan van deze mangrovewouden te verzekeren", beklemtoont de VUB. De resultaten van het onderzoek verschijnen in het vakblad Systematics and Biodiversity.