B-H-V: CD&V/N-VA vindt nota Verhofstadt strijdig met afspraken

CD&V en N-VA kunnen niet geloven dat de Vlaamse partijen VLD, sp.a en Spirit de uitgelekte nota als basis voor een ernstig gesprek zien. Uit een eerste analyse blijkt volgens de partijvoorzitters Jo Vandeurzen en Bart De Wever duidelijk dat de pistes die momenteel circuleren strijdig zijn met eerder gemaakte afspraken. Zo schrijven ze dinsdag in een gezamenlijke mededeling.

Belga

Vandeurzen en De Wever wijzen erop dat de splitsing beperkt wordt tot de Kamer en dan nog enkel voor de Vlamingen en in Halle-Vilvoorde komt er een inschrijvingsrecht, wat de facto een uitbreiding van de faciliteiten is.

Voorts worden de rondzendbrieven Peeters en Martens naar de prullenmand verwezen, "en dit terwijl we afspraken om streng toe te kijken op het respect voor de (taal)wetgeving, vooral in de faciliteitengemeenten".

De aangekondigde uitbreiding van bevoegdheden van de Franse gemeenschap tot de Franstaligen van de faciliteitengemeenten staat niet alleen haaks op de grondwet, maar ook op het standpunt van de Vlaamse meerderheid om de Franstalige basisscholen in de faciliteitengemeenten onder Vlaamse voogdij te plaatsen. Ten slotte is ook de versoepeling van de taalwetgeving in Brussel tegen de visie van CD&V en N-VA.

Beide partijen vragen de Vlaamse onderhandelaars om respect te hebben voor de gemaakte beloftes, het gegeven woord en hun gezamenlijk geplaatste handtekening. CD&V en N-VA wensen zich aan de grondwet te houden en vragen aan VLD, sp.a en Spirit hetzelfde. Artikel 4 van de grondwet bepaalt dat het koninkrijk in vier taalgebieden wordt opgedeeld en dat elke gemeente in het koninkrijk maar tot één van deze vier taalgebieden kan behoren, luidt het.