B-H-V: onderhandelaars samen met Spirit weer rond de tafel

De toppolitici van de paarse meerderheidspartijen zitten opnieuw rond de tafel om de onderhandelingen voort te zetten in het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde. De vergadering ging rond 15.00 uur van start.

Belga

BR> Ook Spirit - dat eerder liet weten niet te kunnen leven met het compromis dat afgelopen op tafel lag - zit mee aan tafel.

Dinsdagmorgen rond 05.00 uur bereikten de vier paarse partijen een ontwerpakkoord over het politiek zeer gevoelige dossier. De kieskring en het gerechtelijk arrondissement zouden worden gesplitst in ruil voor een reeks compensaties voor de Franstaligen en Brusselaars.

Zo is er sprake van een versoepeling van het taalregime in Brussel, het laten vallen van de rondzendbrieven-Peeters in de faciliteitengemeenten en de mogelijkheid om nog altijd in de eigen taal berecht te worden. Daarnaast zou de Franse gemeenschap in de faciliteitengemeenten bevoegd worden voor gemeenschapsbevoegdheden zoals jeugd en sport, onderwijs, media en cultuur. In de faciliteitengemeenten zouden de Franstaligen nog steeds kunnen stemmen voor Franstalige politici. In andere gemeenten uit Halle-Vilvoorde zou een inschrijvingsrecht worden ingevoerd.

Na het afsluiten van het ontwerpakkoord gingen sp.a en Spirit apart zitten. Na afloop kwamen enkel de sp.a-onderhandelaars terug aan tafel zitten. Spirit-voorzitter Geert Lambert wenste eerst zijn partijbasis te consulteren vooraleer zich te engageren.

Het partijbestuur van Spirit vindt echter dat de prijs voor de splitsing te hoog ligt. Volgens de partij is er momenteel een wanverhouding tussen het soort splitsing van het kiesarrondissement die men krijgt en de prijs die ervoor moet betaald worden. Maar de partij stuurt niet aan op een clash, aldus de woordvoerder van partijvoorzitter Geert Lambert. De partij staat open voor verdere onderhandelingen als met haar bezwaren wordt rekening gehouden. De prijs die men betaalt, moet recht evenredig zijn met de splitsing die men krijgt, aldus Spirit.

Spirit wil dus voort onderhandelen. Die onderhandelingen gingen ondertussen dus van start. Of het de vergadering van de laatste kans is, is niet duidelijk. Bij de partners bestaat in elk geval nog de wil om tot een akkoord te komen.