VLD en CD&V-fractie verheugd over akkoord non-profit

VLD-voorzitter Bart Somers reageert tevreden op het akkoord van de Vlaamse regering met de welzijnssector. Hij vindt vooral de extra werkgelegenheid die wordt gecreëerd door het akkoord belangrijk. Ook bij CD&V klinken tevreden geluiden. Ludwig Caluwé, fractieleider in het Vlaams Parlement, prijst het klimaat van dialoog tussen de betrokken partijen.

Belga

Nu alle vakbonden het ontwerp hebben goedgekeurd, staat niets een uitvoering ervan nog in de weg, stelt Somers. Hij wijst er op dat het grootste deel (84,65 miljoen) van de totale enveloppe van circa 189 miljoen euro naar extra banen gaat. In totaal zouden er 4.200 jobs bijkomen. Daarmee levert ook de Vlaamse regering een bijdrage tot de verhoging van de werkgelegenheidsgraad in ons land, aldus de VLD-voorzitter.

Bovendien zorgt het voor extra plaatsen in bijvoorbeeld de kinderopvang en de bejaarden- en gehandicaptenzorg. "Op die manier slaan we twee vliegen in één klap: niet alleen komen er (rechtstreeks) extra banen, ook zorgen we voor extra ondersteuning voor bijvoorbeeld tweeverdieners. Mensen die vandaag niet gaan werken omdat ze moeten thuisblijven voor hun kinderen, krijgen zo de kans toch aan de slag te gaan", luidt het.

Ook de CD&V-fractie in het Vlaams Parlement is verheugd dat de bonden het akkoord goedgekeurd hebben. Caluwé heeft het over een evenwichtig akkoord dat de dienstverlening ten goede zal komen en de sector als werkgever aantrekkelijker zal maken. "Het akkoord toont immers respect voor de behoeften van de gebruikers, personeel en voorzieningen", luidt het.

Caluwé stelt tevreden vast dat er op Vlaams niveau een klimaat van dialoog was tussen de betrokken partijen. "Deze constructieve houding heeft tot een resultaat geleid. Het waren immers geen gemakkelijke onderhandelingen gezien de beperkte budgettaire marge. Wij waarderen de duidelijke en rechtlijnige houding van minister van Welzijn Inge Vervotte in dit dossier, waarin duidelijk was hoe groot de financiële ruimte was, aldus de fractieleider.

CD&V hoopt dat de werkgeversorganisaties het akkoord snel zullen goedkeuren. De partij zegt voorts te hopen dat het positief klimaat ervoor zorgt dat de Vlaamse regering op de ingeslagen weg kan verdergaan, zodat minister Vervotte in de meerjarenbegroting de kans krijgt de wachtlijsten verder weg te werken. In Voor de Dag (Radio 1) liet minister Vervotte dinsdagmorgen verstaan dat de voorziene extra jobs niet volstaan om de wachtlijsten in de jeugdzorg en gehandicaptensector weg te werken. "Maar dit is nu eenmaal het akkoord. Ik pleit bij de Vlaamse regering voor extra jobs in die sectoren", zei de CD&V-bewindsvrouw.