Wegverkeer op autosnelwegen stijgt het sterkst in Limburg

Hoewel het groeiritme van het wegverkeer in Vlaanderen zich zowel op de autosnelwegen als op de gewestwegen in de periode 2002-2003 stabiliseerde, werd er in die periode enkel op de Limburgse autosnelwegen een sterke toename van het wegverkeer genoteerd.

Belga

Het verkeer op de Limburgse autosnelwegen kende een stijging van bijna vier procent ten opzichte van een gemiddelde groei van 0,5 procent in het Vlaamse gewest. Dat blijkt uit cijfers van de afdeling Verkeerskunde van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap die in het Economisch rapport van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Limburg te lezen staan.

De cijfers zijn het resultaat van een vergelijking van de permanente telposten op autosnelwegen en gewestwegen in Vlaanderen. Uit de cijfers blijkt dat de intensiteit op de Vlaamse gewestwegen daalde met 0,3 procent in vergelijking met 2002. Op de Vlaamse autosnelwegen bedroeg de groei 0,5 procent.

De redenen van de sterke toename van het wegverkeer op de Limburgse autosnelwegen hebben betrekking op de groei van de Limburgse beroepsbevolking en de toenemende pendel naar Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel. Ook het ontoereikend aanbod inzake openbaar vervoer en de groei van de logistieke sector in Limburg zijn hiervoor verklarende factoren, zo stellen de onderzoekers.

Wat de gewestwegen betreft, zijn de cijfers per provincie gemiddeld afgenomen met 0,3 procent. De enige uitzondering hierop vormt Oost-Vlaanderen, waar een toename van 0,4 procent van het wegverkeer werd vastgesteld. Dit is volgens de afdeling Verkeerskunde zeer waarschijnlijk te wijten aan de wegenwerken op de E-17. De stabilisatie van het wegverkeer op de gewestwegen kan tevens verklaard worden door de zwakke economische omstandigheden, maar ook door het gratis openbaar vervoer voor kinderen en 60-plussers, zo luidt het voorts.

De voornaamste stijging van het wegverkeer in Limburg situeerde zich op de E-313, de autosnelweg Antwerpen-Luik. In de periode 2002-2003 groeide het wegverkeer met 4,1 procent op deze autosnelweg. De belangrijkste toename werd geregistreerd ter hoogte van de telpost Diepenbeek- Bilzen. Daar werd een stijging van 5,1 procent genoteerd.

Op de E-314 Maasmechelen-Leuven werd een toename van het wegverkeer van 3,9 procent vastgesteld. Op deze autosnelweg situeerde de belangrijkste stijging zich op het wegvlak Lummen en Zolder-Terlamen-Houthalen-Zolder. Daar werd respectievelijk een toename van 6 en 4,7 procent genoteerd.

De intensiteit van het verkeer op de Limburgse gewestwegen was tot slot het grootst op de N715 in Houthalen, waar 40.700 voertuigen passeerden. De grootste procentuele stijging werd in Vroenhoven genoteerd met 9.700 voertuigen of een stijging van 3,2 procent.