Heppeneert krijgt dijkmuur om wateroverlast tegen te gaan

Na de Maasoverstroming van 10 jaar geleden heeft de dienst Maasen Albertkanaal van de Vlaamse overheid in haast elk Maasdorp dijken aangelegd. Zopas zijn er werken gestart langs de Heppersteenweg in Heppeneert. Een kademuur is er afgebroken en wordt vervangen door een nieuwe.

kdejager

BR>

De kademuur in Heppeneert werd opgericht na de zware overstroming van 1926. Na de overstromingen van 1993 en 1995 bleek die bijna te laag te zijn. De muur die nu aan renovatie toe is, situeert zich tussen de monding van de Zandebeek en het centrum van Heppeneert.

Johan Jacobs van De Scheepvaart, afdeling Waterbouwkunde: “De muur wordt over een afstand van 620 meter afgebroken tot op het maaiveld. Ook een deel van de wegverharding langs de muur wordt mee afgebroken. Daarna bouwen we de muur weer op in beton. Aan de straatzijde wordt de kade afgewerkt met een mooie baksteen en bovenop de muur komt een sierlijke afdeksteen. Het verharde deel dat we van de straat hebben opgebroken wordt aangelegd in klinkers. Aan de zijde van de Maas krijgt de muur een heuse versteviging. De hoogte van de muur is variabel van het overstromingsgevaar.”

200.000 euro

Om de arbeiders niet te hinderen is de Heppersteenweg richting Heppeneert vanaf de Ringlaan in Maaseik volledig afgesloten. Omdat Heppeneert in de meimaand een druk bedevaartsoord is voor het beeld van O.L. Vrouw van Rust en ook bezocht wordt voor de grafzerk van de Kaartridder van Heppeneert, moeten heel wat gelovigen via andere invalswegen naar de kerk. Jacobs: “De renovatie van de kademuur wordt precies in de lente en de zomer uitgevoerd omdat dan minder kans op overstroming is.” De werken nemen vier maanden in beslag.

Als alles naar wens verloopt moet de kademuur einde augustus afgewerkt zijn. De kostprijs voor de werken bedraagt 200.000 euro en wordt betaald door de overheid.