Stad zoekt nieuw onderkomen voor hoofdbibliotheek

Ondanks een daling van het aantal lezers toch een stijging van het aantal ontleningen, dat is in een notendop de evaluatie van 2004 in de bibliotheek van Herk-de-Stad. Om de groei van de collectie en de werking op te vangen, moet het stadsbestuur voor de hoofdbibliotheek op zoek naar een nieuw onderkomen.

kdejager

BR>

Na zes jaar van stijging is het aantal lezers van de bibliotheek van Herk-de-Stad in 2004 voor het tweede opeenvolgende jaar achteruitgegaan. Afgelopen jaar telde de bieb 4.068 lezers, 49 minder (-1,19 %) dan in 2003. In 2003 daalde het aantal lezers met honderd personen (-2,7 %) ten opzichte van 2002. De daling dit jaar doet zich vooral voor in de uitleenposten van Schulen (-4,82 %) en Schakkebroek (-3,79 %),maar de geringe daling in de hoofdbibliotheek (-0,53 %) beperkt de algemene daling tot 1,19 %. “Toch is het aantal uitleningen afgelopen jaar fors toegenomen: van 105.140 tot 112.043 of +6,57 %”, zegt schepen Bart Gruyters (CD&V).

“De stijging is het hoogst in de uitleenpost van Schulen (+ 8,58 %) en ook aanzienlijk in de hoofduitleenpost (+6,48 %). De bediening voor de scholieren in Donk en Berbroek is ook een succes. Daar zijn respectievelijk 21,92 en 13,60 % meer boeken uitgeleend. “Wegens de groei van de hoofdbibliotheek moeten we op zoek naar een nieuw onderkomen. Het succes is het resultaat van diverse promotie-activiteiten, waarbij het personeel de hulp krijgt van vrijwilligers van de raad van bestuur.”