Letse vertaling EU-grondwet weer vol grammaticafouten

Ook de tweede keer dat het Letse ministerie van buitenlandse zaken kopieën van de Europese Grondwet heeft aangeboden aan de parlementsleden, die het document moeten ratificeren, zit de Letlandse tekst nog vol interpunctie- en grammaticafouten, die hopelijk de inhoud van de tekst niet vervormen.

AP Ned

In januari bleek in de eerste versie van de Letlandse tekst bovendien een aantal vertaalfouten te zitten, waardoor de regering de tekst weer moest innemen. De vertaalfouten zijn er nu uit, aldus de minister van buitenlandse zaken. Veel van de grammatica- en interpunctiefouten zijn echter blijven zitten. Deze week nog houdt het parlement een eerste lezing over de grondwet.