Zo goed als zeker acties in verzekeringssector

Er komen zo goed als zeker acties in de verzekeringssector. De vakbonden en werkgever hadden maandagavond een nieuwe bijeenkomst in het paritair comité voor de verzekeringen, maar er werd geen vooruitgang geboekt. "De positie van de werkgevers is dezelfde gebleven," zegt vakbondsafgevaardigde Marijke Persoone van LBC. "Alles wat kostenverhogend zou kunnen zijn, wijzen de verzekeraars af," luidt het.

Belga

Het overleg voor een sectorakkoord zit vast. Vakbonden en werkgeversorganisatie Assuralia zagen elkaar al enkele malen, maar een doorbraak is er vooralsnog niet. Het belangrijkste struikelblok is de koopkrachtverhoging. De bonden willen een extra bovenop de barema- en indexverhogingen, maar de verzekeraars wijzen dat af. Voorts willen de werkgevers af van een bepaling uit de lopende cao, waarbij de bedrijven met de bonden moeten overleggen als ze een aantal personeelsleden willen ontslaan. Doen ze dat niet, dan moeten ze een financiële sanctie betalen bovenop de wettelijke ontslagvergoeding. "Het gaat hier om de praktijk bij werkgevers om regelmatig enkele personeelsleden aan de kant te zetten zonder te moeten overgaan tot collectief ontslag," zegt Persoone.

Dinsdag en woensdag plegen de bonden overleg met de achterban. Het vakbondsfront bij de banken bekijkt woensdag zijn strategie, een nieuwe vergadering met de werkgevers is er op 27 mei.