Antibiotica-bloeddrukverlagers: evolutie goed noch slecht

De evolutie van de consumptie van antibiotica en bloeddrukverlagers is "beter dan gevreesd maar minder goed dan gehoopt". Dat stelt Jacques de Toeuf, de vice-voorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) dinsdag.

Belga

Terwijl het voorschrijfgedrag van antibiotica de goede richting lijkt uit te gaan, moeten voor de bloeddrukverlagers de inspanningen opgevoerd worden, luidt het.

Hoewel België inzake antibioticaverbruik op Europees vlak deel blijft uitmaken van de kopgroep, is er de laatste jaren sprake van een dalende tendens, aldus de Toeuf. Gezien de grote hoeveelheden gaat het volgens de ziekenfondsen veeleer om een stabilisering of hooguit om een lichte afwijking naar beneden.

Bij de bloeddrukverlagers is er geen sprake van een afname in volumes. "Maar de curve vlakt af", aldus de Toeuf. In 2003 werden 91 miljoen dagbehandelingen met sartanen (een klasse van recente, dure bloeddrukverlagers) voorgeschreven. Een jaar later waren dat er al meer dan 100 miljoen, ofwel een stijging met iets minder dan tien procent. Tussen 2002 en 2003 steeg de consumptie van 76 naar 91 miljoen dosissen, hetzij meer dan tien procent.

Globaal is de vice-voorzitter relatief tevreden over de cijfers, maar de inspanningen moeten voortduren. Hij noemt het te vroeg om te zeggen of ze een invloed gaan hebben op de indexering van de artsenhonoraria. Daarvoor moet eerst de evolutie gekend zijn van het budget van de gezondheidszorg.