Knight Vinke dient klacht in tegen Electrabel

Knight Vinke Asset Management (KVAM), de Amerikaanse beheerder van beleggingsfondsen, heeft dinsdag bij de Brusselse Kamer van Koophandel een klacht ingediend tegen de gang van zaken bij Electrabel en de Franse moedergroep Suez.

Belga

KVAM wil dat de rechtbank een onafhankelijk expert aanstelt die moet nagaan of de belangen van Electrabel en de minderheidsaandeelhouders geschaad worden.

Knight Vinke vindt dat de beurskoers van de aandelen Suez en Electrabel de waarde van beide bedrijven niet correct weerspiegelt. Dat heeft onder meer te maken met het beleid van meerderheidsaandeelhouder Suez, dat iets meer dan de helft van het Belgische nutsbedrijf in handen heeft.

Op de balans van Electrabel staat te veel cash en te weinig schulden, luidde het dinsdag tijdens een persconferentie. De kasoverschotten van Electrabel worden geleend aan Suez. De Amerikaanse investeerder vraagt zich af of Electrabel zijn kasmiddelen en leningscapaciteit niet moet gebruiken om verder te investeren in zijn kernactiviteit.

KVAM kreeg totnogtoe geen antwoord op zijn vragen, niet van beide bedrijven noch van de onafhankelijke bestuurders. Donderdag legt de investeerder tien vragen voor tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van Electrabel.