Recordjaar voor EU-ombudsman: 3.726 klachten (+53%)

In 2004 kreeg de Europese ombudsman 3.726 klachten binnen of 53 procent meer dan in 2003. Deze stijging is voor meer dan de helft op rekening van de 10 nieuwe lidstaten te schrijven die pas op 1 mei 2004 lid van de Unie werden.

Belga

Deze gegevens staan in het zopas gepubliceerde jaarverslag van de Europese ombudsman dat dinsdag in Straatsburg werd vrijgegeven. 3.536 klachten werden door individuele burgers ingediend en 190 door verenigingen of bedrijven.

Uit het jaarrapport blijkt verder dat 60 procent (375 zaken in totaal) van de klachten die tot een onderzoek leidden tegen de Europese Commissie waren gericht. Volgens de Ombudsman is dat logisch, vermits de Commissie de belangrijkste communautaire instelling is die zich met dossiers inlaat die rechtstreeks gevolgen voor de burgers hebben. Verder waren er 58 klachten tegen het Bureau voor personeelsselectie, 48 tegen het Europees parlement en 22 tegen de raad van de Europese Unie.

De meeste klachten hadden betrekking op het weigeren van informatie. Dan kwamen discriminatie, vermijdbare vertraging, procedurefouten, oneerlijke behandeling of machtsmisbruik. In 2004 werden in totaal 12 minnelijke schikkingen voorgesteld. Opmerkelijk is dat de Ombudsman het verzuim van het parlement bekritiseerde om afdoende maatregelen voor de naleving van het rookverbod te doen naleven. Het parlement moet, aldus de Ombudsman, in de toekomst bijzondere aandacht aan deze kwestie schenken, omdat er potentiële kwesties van wettelijke aansprakelijkheid mee gemoeid zijn.