Intelligente verkeersborden aan scholen

Bij 35 scholen in elke Vlaamse provincie worden in september dynamische snelheidsborden geplaatst. Die geven voor en na schooltijd een lagere snelheid aan dan wanneer de kinderen een dag vrijaf hebben.

Belga

De Vlaamse gemeenschap moet tegen 1 september alle schoolomgevingen hebben ingericht tot zones 30. Variabele, zogenaamde "tijdsafhankelijke" borden manen voor en na schooltijd aan tot lagere snelheden dan op tijdstippen waarop kinderen niet op straat te vinden zijn. Zo kan de snelheid voor een school aan een gewestweg variëren tussen bijvoorbeeld 70 en 30 km per uur.

"Elk bord heeft een processor die regelt wanneer een bord in de schooldrukte moet aanslaan", zegt Luc De Seranno, woordvoerder van minister Kris Peeters (CD&V). "In vakanties of weekends werkt het niet".

Voor de aanbesteding wordt 7 miljoen euro uitgetrokken. Dat geld was aanvankelijk bestemd voor de aanleg van fietspaden, maar omdat niet alle middelen daarvoor worden gebruikt, werd de besteding van het geld aangepast.