Senaat houdt van 8 tot 10 mei publieksdebatten over burgerschap

De Senaat organiseert van zondag tot dinsdag een reeks debatten over burgerschap in het kader van de viering van 175 jaar België. De driedaagse start meteen na de herdenking van de 60ste verjaardag van de Bevrijding, die eindigt met een feestmaaltijd in een tent op het Natieplein.

Belga

Zondagnamiddag staat in het teken van "Opleiden en vormen tot burgerschap", op basis van getuigenissen over de verschrikkingen van WO II en het gebrek aan democratische structuren die aan de basis van de Tweede Wereldoorlog lagen. De intermezzo's worden opgevuld door het theatergezelschap Breendonk 21.

Maandagvoormiddag wordt gedebatteerd over sociale inclusie, de namiddag staat in het teken van het federalisme.

De volledige dinsdag staat in het teken van de media, met discussies over media en burgerschap, pluralisme, vrije meningsuiting en vorming.

Meer informatie is te vinden op www.senaat.be waar de debatten ook live gevolgd kunnen worden.