VLD-senatoren willen korting van 20 euro bij aangifte via tax-on-web

De VLD-senatoren Stéphanie Anseeuw en Jean-Marie Dedecker hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor een belastingplichtige 20 euro korting krijgt als hij zijn aangifte via tax-on-web doet.

Belga

Het online indienen van belastingaangiftes vormt de speerpunt van de modernisering van de fiscale administratie en e-government. Tax-on-web maakt e-government tastbaar voor de burger, stellen ze. In 2004 werden er 250.000 aangiften via de overheidssite Tax-on-web ingediend. Dat aantal kan nog stijgen aangezien er in het totaal 4 miljoen belastingplichtigen zijn, maar de drempelvrees van de gebruiker moet worden overwonnen.

Stéphanie Anseeuw en Jean-Marie Dedecker willen hen over de streep trekken door dat de belastingplichtige, die zijn belastingsaangifte elektronisch indient, te belonen met een korting van 20 euro.

De korting brengt geen meerkost met zich mee voor de overheid daar de elektronische aangifte veel werk bespaart aan de fiscus, aldus de VLD'ers. Bij de papieren aangiftes moet er immers vaak worden teruggegrepen naar het verwerken (scannen) en het overtypen van de gegevens. De senatoren wijzen er ook op dat volgens de administrateur generaal van de dienst ondernemings- en inkomensfiscaliteit 6.000 ambtenaren kunnen vrijgemaakt worden als iedereen een elektronische aangifte zou doen. De stijging van het aantal online aangiften laat tevens een verschuiving van de middelen toe naar fraudebestrijding en de verbetering van de dienstverlening.

In het buitenland hebben de elektronische belastingsaangiften reeds hun nut aangetoond. In Noorwegen, waar de internetaangifte reeds lang ingeburgerd is, stegen de inkomsten op jaarbasis met 400 miljoen kronen of 49,3 miljoen euro. In het Verenigd Koninkrijk, waar dit jaar 1,6 miljoen aangiftes elektronisch werden ingediend, gaf de Chancellor of the Exchequer aan dat de kostenbesparing zal oplopen tot 60 miljoen euro per jaar.