Kostprijs ID en trouwboekje varieert sterk in Limburg

Hoewel de federale overheid de burgers verplicht om een fiscale zegel van 5 euro op een trouwboekje te kleven en een kostprijs van 10 euro aanrekent voor de aanmaak van een elektronische identiteitskaart (ID), hanteren de Limburgse gemeenten verschillende prijzen voor de aflevering van het trouwboekje en de ID. Dat blijkt uit een onderzoek van sp.a-gemeenteraadslid Frank Keunen.

Belga

Bij het trouwboekje varieert de prijs van 5 tot 30 euro en bij de ID van gratis tot 13,25 euro.

Keunen pleit ervoor dat de gemeenten een uniforme prijs hanteren voor verplichte wettelijke administratieve stukken en vraagt dat deze aan kostprijs afgeleverd worden. Dat kan door de reglementering op de aflevering van administratieve stukken aan te passen, zo meent Keunen.