Wereldwijd één op de drie pasgeborenen niet geregistreerd

Per jaar worden er wereldwijd 48 miljoen kinderen niet bij hun geboorte geregistreerd.

Belga

Dat betekent dat één op de drie pasgeborenen in de wereld geen identiteit hebben, waardoor ze rechten als onderwijs of gezondheidszorg mislopen en kwetsbaar zijn voor misbruiken.

Om deze problematiek op de voorgrond te brengen, start Plan België, een ngo die werkt rond kindontwikkeling, een themaweek onder de titel "geen naam, geen rechten". Activiteiten over heel het land moeten het publiek inlichten en een petitie moet ervoor zorgen dat geboorteregistratie op de agenda van minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker komt.

"Geboorteregistratie lijkt bij ons evident, maar is dat in vele delen van de wereld niet", zegt Sven Rooms van Plan België. "Nochtans hebben op de VS en Somalië na alle landen het VN verdrag geratificeerd dat geboorteregistratie verplicht. In de praktijk is het echter anders", zegt Rooms. "De gevolgen zijn groot: zonder registratie kan je niet ten volle geniete van overheidsdiensten als onderwijs of gezondheidszorg. Je geniet ook geen bescherming tegen vormen van uitbuiting als kinderarbeid, kinderhandel of prostitutie", zegt Rooms.

Ook voor de overheid is het onmogelijk om een goed beleid te voeren zonder registratie. "Hoe kan een overheid bijvoorbeeld bij een ramp of epidemie weten hoeveel vaccins er nodig zijn", zegt Rooms. Wie niet geregistreerd is, kan ook niet deelnemen aan verkiezingen. Sommige landen zouden registratie doelbewust verwaarlozen om op die manier bepaalde etnische groepen uit te sluiten.

Plan België wil in de betrokken landen de bevolking informeren over het belang van registratie. De ngo wil er ook de overheid aanmoedigen om het probleem aan te pakken en daarbij materiaal, zoals een mobiele registratie-eenheid, ter beschikking stellen.

Meer info over de campagne is terug te vinden op

.