Rechtbank beslist op 28 juni wie bijdragen dioxinefonds terugbetaalt

De Brusselse rechtbank zal op 28 juni beslissen wie de solidariteitsbijdrage, die een 160-tal veevoederfabrikanten hebben gestort in het dioxinefonds, moet terugbetalen.

Belga

Het gaat om in totaal 5 miljoen euro die de bedrijven, allen aangesloten bij de Beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten Bemefa, terugvorderen.

Het dioxinefonds werd destijds opgericht om de getroffen landbouwers van de dioxinecrisis snel uit te betalen. Omdat de regering het koninklijk besluit, dat de veevoedersector verplichtte te betalen, te laat bekrachtigde bij wet, vernietigde het Arbitragehof in 2003 die wet op verzoek van Bemefa. "Intussen is al beslist dat de veevoederfabrikanten hun geld terug moeten krijgen. Op 28 juni zal de rechtbank oordelen wie daarvoor opdraait", legt woordvoerder van Bemefa, Yvan Dejaegher, uit.

Een rechter in Turnhout besliste begin april nog dat de Belgische staat de 167.262 euro die veevoederfabrikant Willem Spoormans uit Arendonk aan het Dioxinefonds betaalde, moet terugstorten. De rechter verklaarde het vonnis onmiddelijk uitvoerbaar zodat een beroep door de staat de betaling niet zou opschorten. "Intussen heeft onze cliënt nog geen cent ontvangen. Wij hebben vorige week een deurwaarder de opdracht te geven het vonnis te laten betekenen aan de staat en een bevel tot betaling af te leveren. Een volgende stap wordt een inbeslagname", stelt de advocaat van het bedrijf, Peter Teerlinck. Veevoederfabrikant Spoormans is geen lid van Bemefa. De staat kondigde al aan in beroep te gaan tegen de uitspraak. Ze meent dat de gewesten kunnen bijspringen in de terugbetaling.