Ieder uur astmadode in West-Europa

In West-Europa sterft ieder uur iemand aan astma. Ongeveer 90 procent van deze sterfgevallen zou door betere voorlichting, een betere behandeling en een geschikt gezondheidsbeleid vermeden kunnen worden. Aanstaande dinsdag 3 mei wordt de problematiek weer onder de aandacht gebracht op Wereldastmadag.

Belga

Veel astmalijders zijn nog te weinig met de ziekte vertrouwd en krijgen te weinig informatie van hun arts, zegt Andrea Wallrafen, de voorzitter van de Duitse allergie- en astmavereniging. In de Scandinavische landen wordt de bevolking beter geïnformeerd over het fenomeen en doeltreffende behandelingen.

Europa telt ongeveer 30 miljoen astmalijders. Dankzij medicijnen en een aangepaste levenswijze slaagt 70 procent van hen erin ondanks de aandoening een vrij normaal leven te leiden. Zo'n 1,5 miljoen Europeanen worden tot de ernstige astmalijders gerekend. Zij hebben minstens een keer per week een zware aanval.

Wereldwijd lijden volgens internationale rapporten 300 miljoen mensen aan astma. Dat is vijf procent van de wereldbevolking. Hoewel harde wetenschappelijke bewijzen ontbreken, wordt algemeen aangenomen dat astma in opmars is, zowel bij volwassenen als bij kinderen.

In België worden 700.000 tot 800.000 mensen met de ziekte geconfronteerd. Slechts 400.000 van hen volgen een behandeling. De ziekte veroorzaakt in België 300 overlijdens per jaar. Dat zijn er 3 op 100.000 inwoners.