Rustig op uw rug denkt u het best

Denk niet te snel dat iemand die naast je op de sofa zit of hangt een luierik is. In werkelijkheid is die persoon misschien diep aan het denken. Want, zo weet de Sunday Times te melden, denken doe je het best horizontaal.

Belga

Rodin liet zijn 'denker' zitten, met een hand onder de kin. Churchill dacht naar eigen zeggen het best in bad, en ook de kreet 'eureka' werd geslaakt vanuit liggende positie. Maar volgens wetenschappers van de Australian National University in Canberra denkt de mens toch het best als hij of zij ligt. Want in die houding worden vraagstukken het best en het snelst opgelost, zo blijkt uit testen die de Australiërs deden.

Het draait allemaal rond noradrenaline, een natuurlijk hormoon dat door de hersenen wordt aangemaakt in stresssituaties. Het heeft invloed op de hersencellen en vermindert zowel onze aandacht voor details als ons rationaal denken. Als mensen rechtop gaan staan, veroorzaakt dat een chemische reactie waardoor meer noradrenaline wordt aangemaakt. Maar als we liggen, vermindert de aanwezigheid van dat hormoon, met als gevolg dat we beter en helderder denken.

Dat bleek toen psychologen aan 20 proefpersonen een 30-tal anagrammen voorlegden om te zien hoe snel ze die konden oplossen. Die woorden werden op een scherm geprojecteerd en de deelnemers aan het experiment moesten ze eerst rechtstaand en vervolgens liggend oplossen. "En toen bleek dat de mensen in liggende houding gemiddeld 3.1 seconden per anagram minder nodig hadden dan wanneer ze stonden", aldus professor Dan Byrne die het onderzoek leidde.

En net nu er weer volop wordt gediscussieerd over de vraag of er al dan niet verschillen zijn tussen het geestelijke capaciteiten van vrouwen en mannen, geeft dit onderzoek aan dat er wat noradrenaline betreft in elk geval gelijkheid is tussen M en V, want de scores lagen precies gelijk.