TV kijken maakt ons niet dommer maar juist slimmer

Dat de kijkkast voor steeds meer mensen de kern is geworden van hun leven wordt door sociologen en opvoeders in alle toonaarden betreurd. Want televisie werkt afstompend werkt en maakt ons dommer, zo weten zij. Maar dat klopt niet, zo meldt de Sunday Times.

Belga

De krant las een ophefmakend nieuw boek waarin wordt gesteld dat ons IQ juist stijgt als gevolg van al die uren televisie kijken. Het boek heet 'Everything bad is good for you', ligt deze week in de Amerikaanse boekhandels maar heeft al bij voorbaat een storm van beroering doen opsteken. Auteur Steven Johnson gaat namelijk lijnrecht in tegen de stelling dat televisie kijken - net als het spelen van videogames of de komst van gsm's-met-camera - de mensen, en dan vooral de jeugd, dommer maakt.

Integendeel, zo schrijft hij, we worden er slimmer van. Want het feit dat het gemiddelde IQ in de westerse wereld sinds 1943 met jaarlijks 3.1 punten is gestegen en dat die toename in de jaren 90, toen de nieuwe technologieën doorbraken, zelfs 0.36 punt per jaar bedraagt, houdt volgens hem rechtstreeks verband met al die technologische doorbraken.

"Jarenlang gingen we ervan uit dat massacultuur, zoals die door de televisie wordt gebracht, leidt tot een gestage afname van onze intelligentie. Daarbij werd ervan uitgegaan dat de massa dom vermaak vroeg, en dus moest krijgen. Maar in werkelijkheid vraagt een programma als ' The soprano's ' veel meer intellectuele inspanning van de kijker dan 'Starsky en Hutch' bijvoorbeeld".

De Sunday Times legde die bewering voor aan een prominent Brits psycholoog die toegaf dat intelligentieproeven veel belang hechten aan de snelheid waarmee beslissingen worden genomen, en als de hersens vanaf een vroege leeftijd gewend zijn om allerlei informatie snel te verwerken, scoor je waarschijnlijk beter in een IQ-test.

Maar ook de psycholoog legt niet uit hoe je slimmer wordt door vanuit de luie stoel te zien hoe op een exotisch eiland mensen de partners van een ander proberen te verleiden, of hoe deelnemers aan een spelprogramma door India en China trekken met een 'opzij, opzij'-mentaliteit en een dosis misprijzen voor de mensen die daar wonen...