Di Rupo wil geen regeringscrisis over B-H-V

"We willen geen val van de regering, maar dat onze Vlaamse vrienden zich constructief opstellen om uit de impasse van B-H-V te geraken door aanvaardbare en constructieve voorstellen op tafel te leggen". Dat zei PS-voorzitter Elio Di Rupo zondag tijdens zijn 1 mei-toespraak in Grand-Hornu.

Belga

Indien er de volgende dagen geen oplossing uit de bus komt, is dat een probleem voor de PS, voegde hij eraan toe.

Di Rupo herhaalde dat de Franstaligen geen vragende partij zijn in het dossier. We hebben reeds ingestemd met de Vlaamse vraag tot provinciale kiesomschrijvingen. Toen waren de rechten en plichten van niemand in het gedrang", luidde het. Maar voor Di Rupo is het onaanvaardbaar dat sommige Nederlandstalige politici willen verbieden dat de 100.000 Franstaligen in de Vlaamse rand rond Brussel kunnen stemmen voor Franstalige lijsten. De faciliteiten kwamen er in ruil voor de taalgrens. Indien de faciliteiten in vraag gesteld worden, geldt dat meteen ook voor de taalgrens, stelde de PS-voorzitter. Bij een splitsing verliezen de Franstaligen in Halle-Vilvoorde hun rechten, maar verliezen de Vlamingen twee zetels in de Kamer, aldus nog Di Rupo, die zich afvroeg hoe dit het leven van de burger zal verbeteren.

Hij hekelde het feit dat het dossier B-H-V de federale regering verlamt. "De PS vraagt de uitvoering van het regeerakkoord waarin het scheppen van jobs de basis is, en niet de institutionele problemen." In het akkoord is wel sprake van homogenere bevoegdheidspakketten, maar voor Di Rupo moet het niet alleen gaan om de transfer van het federale naar het regionale niveau. Er kan ook in de andere richting gedacht worden. Met name kan overwogen worden de preventieve gezondheidszorg en de zorgverzekering terug naar het federale niveau te brengen, aldus nog Di Rupo.

Voor de PS moet de federale regering in de eerste plaats werk maken van werk voor jongeren, de eindeloopbaanproblematiek, de koopkracht van de burger, de verbetering van de pensioenen en de betaalbaarheid van de pensioenen. De sociale lasten voor de bedrijven zijn voor de PS niet onverenigbaar met de competiviteit van de ondernemingen, aldus nog de partijvoorzitter.

Het eindeloopbaandebat kan voor Di Rupo niet zonder een discussie over de manier waarop de financiering van de sociale zekerheid verzekerd blijft. Die financiering is enkel mogelijk door een voortzetting van het beleid van schuldverlichting, de promotie van activiteiten die economische rijkdom creëren en de uitbreiding van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid. Deze passage in de toespraak was de enige - en dan nog onrechtstreekse - toespeling van Elio Di Rupo op de Algemene Sociale Bijdrage, waar zijn sp.a-collega Steve Stevaert zich in zijn 1 mei-toespraak tegen verzette.