Vandenbroucke wil toekomstgerichte keuzes begroting

Vlaams vice-minister-president Frank Vandenbroucke (sp.a) wil dat de Vlaamse regering budgettair toekomstgerichte keuzes maakt en investeert in onderwijs, werk, openbaar vervoer en zorg. Dat zei hij zondag tijdens zijn 1 mei-toespraak in Kampenhout. Hij riep er op tot matige sociale akkoorden. Vandenbroucke is bereid tot compromissen in het dossier B-H-V, maar vraagt aan iedereen rond de tafel dezelfde bereidheid.

Belga

Vandenbroucke zei dat de Vlaamse regering budgettair door een moeilijk moment gaat, verwijzend naar de opmaak van de meerjarenbegroting. "We gaan de komende periode moeilijke keuzes moeten maken. Alles tegelijk kan niet", aldus de minister van Onderwijs en Werk.

Volgens Vandenbroucke moet de begroting op het goede spoor gehouden worden om dan te kunnen investeren. De eerste keuze voor de toekomst die de Vlaamse regering volgens hem moet maken is het onderwijs. De enige grondstof die we hebben is immers onze werkkracht, de inzet en het talent van de mensen, aldus Vandenbroucke.

Hij vermeldde investeringen in het technisch- en beroepsonderwijs, bruggen tussen onderwijs en werk (via stages en werkervaringsplaatsen), het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dat vele leerlingen daar nu geen werk hebben, noemde Vandenbroucke onaanvaardbaar) en de moderne uitrusting van scholen.

De Vlaamse regering moet ook investeren in werk, maar werk mag niet te duur worden, aldus Vandenbroucke. Hij riep dan ook op tot matige akkoorden op het sociale terrein. "De tijd van matiging geldt ook voor managers en bedrijfsleiders", zo voegde hij eraan toe. De minister vroeg de Vlaamse regering een grote investering te doen in openbaar vervoer in de Vlaams-Brabantse regio, waar volgens Vandenbroucke een groot verkeersinfarct heerst. Hij wil dat de Vlaamse regering haar grootscheeps START-plan voor de regio rond de luchthaven van Zaventem uitvoert, waarin die investeringen voorzien zijn. Ook voor het opkuisen van vervuilde bedrijfsterreinen dat in het plan is opgenomen, moet er ruimte zijn in de Vlaamse begroting, aldus Vandenbroucke.

Naast die investeringen in werk, onderwijs en openbaar vervoer wenst hij deze legislatuur ook investeringen in zorg. Vandenbroucke vermeldde tijdens zijn speech ook het wetenschappelijk onderzoek. Vandenbroucke zei voorts dat men niet alleen budgettair, maar ook sociaal-economisch door moeilijke momenten gaat. Europa wordt één groot geheel waardoor de vrede verankerd is. Maar dat heeft ook zijn prijs. Er zijn landen die goedkoper kunnen concurreren dan wij, aldus de minister.

Tweede succes is volgens hem de sociale zekerheid, die 60 jaar bestaat. Door de sociale zekerheid leven we langer, maar het stelsel betaalbaar houden is een niet te onderschatten uitdaging, aldus Vandenbroucke. "Alles laten zoals het is, is geen oplossing. Er moeten keuzes gemaakt worden".

Vandenbroucke ging tijdens zijn toespraak ook in op het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde. Hij vroeg een correcte oplossing voor de verkiezingen in Halle-Vilvoorde en de organisatie van de rechtbanken en het parket in die regio. "Ik ben bereid daarover te overleggen en de noodzakelijke compromissen te maken", aldus Vandenbroucke. Hij voegde er onmiddellijk aan toe dat hij van iedereen rond de tafel dezelfde bereidheid vraagt.