Bruno Tobback wil uitkeringen welvaartsvast maken

Federaal minister van leefmilieu en pensioenen Bruno Tobback heeft in zijn 1 mei-toespraak in Leuven gepleit voor het welvaartsvast maken van pensioenen en andere uitkeringen. Hij wees op de beslissing van de regering om hiervoor om de twee jaar verplicht een budget te voorzien, maar noemde dit "een noodzakelijke, maar onvoldoende eerste stap".

Belga

Tobback riep ook alle partijen en sociale partners op om in het kader van het eindeloopbaandebat "de loopgraven te verlaten" en mee te helpen aan de uitwerking van de noodzakelijke, creatieve oplossingen om de sociale zekerheid overeind te houden. "In vergelijking met 1945, toen de basis gelegd werd van de sociale zekerheid, leven we vandaag 20 jaar langer en werken we 10 jaar minder lang. Ook Achille Van Acker zou het vandaag anders doen", aldus Tobback.

Naar aanleiding van de 60e verjaardag van de sociale zekerheid riep Tobback overigens iedereen op bij de verkiezing van de grootste Belg te kiezen voor Achille Van Acker, de basislegger van dit systeem. "Hij is ongetwijfeld de Belg die de meeste fundamentele invloed heeft gehad op de kwaliteit van het leven", aldus Tobback.

De minister haalde in zijn toespraak voorts scherp uit naar de bedrijfsleider van Feryn uit Londerzeel omdat deze geen allochtone werknemers in dienst wil nemen voor het installeren van kantelpoorten bij particulieren. "Ik weet niet of het zal lukken om met wettelijke middelen iets te doen aan deze 19de eeuwse opvattingen. Ik hoop alleen dat hij op latere leeftijd een jonge Marokkaanse verpleegster aan zijn bed aantreft en ben dan benieuwd of hij haar diensten zal weigeren".

Ook minister van Werk Freya Van den Bossche haalde in Gent uit naar Feryn. Daarnaast herinnerde ze aan het voorstel dat ze vrijdag lanceerde om de startbonus te verdrievoudigen en hield ze een pleidooi voor de invoering van de Tobintaks. Ze stelde tot slot voor dat de rijke landen een fonds zouden oprichten om een sociaal zekerheidssyteem op poten te zetten in de derde wereldlanden.