ABVV-topman Xavier Verboven verdedigt algemene sociale bijdrage

Xavier Verboven, algemeen secretaris van het ABVV, heeft in zijn 1 mei-toespraak in Leuven de invoering van een algemene sociale bijdrage bepleit voor de herfinanciering van de sociale zekerheid.

Belga

Over de negatieve reactie van sp.a-voorzitter Steve Stevaert stelde hij dat "deze het voorstel niet goed begrepen heeft". Verboven nodigt Stevaert daarom uit tot een gesprek.

De sociale zekerheid heeft volgens de ABVV-topman dringend bijkomend geld nodig voor de gezondheidszorgen en het welvaartsvast maken van de uitkeringen. De vakbond wil hierbij vooreerst de speciale bijdrage voor de sociale zekerheid die alle werknemers en uitkeringstrekkers treft evenals de solidariteitsinhoudingen op de pensioenen afschaffen omdat "dit dure en onrechtvaardige heffingen zijn op de arbeid".

De vakbond wil daarnaast de opbrengsten uit de Europese spaarrichtlijn deels aan de sociale zekerheid besteden en een algemene sociale bijdrage invoeren die alle inkomsten treft. Deze bijdrage zou dus niet alleen geheven worden op lonen en uitkeringen, maar ook op zelfstandigen, roerende inkomsten, ondernemingswinsten, ...

"In ons plan zouden bijna alle werknemers minder betalen dan ze nu doen via de bestaande speciale bijdragen", aldus Verboven. Wat de lonen en uitkeringen betreft wordt de bijdrage enkel geheven op inkomens boven 22.500 euro per jaar.

Na zijn toespraak stelde de ABVV-topman dat de vakbond met haar voorstel "enkel het debat over de sociale zekerheid wou lanceren". Hij toonde zich enigszins ontstemd over de harde sp.a-kritiek. "Open debatcultuur moet mogelijk zijn binnenin de socialistische familie. Ik denk als ik het voorstel kan uitleggen aan Stevaert dat hij het wel zal begrijpen en ermee akkoord gaan, want hij heeft het duidelijk niet begrepen. De inningsbasis voor de sociale zekerheid wordt breder en voor werknemers gaat het duidelijk niet om een belastingverhoging", aldus Verboven.

Tijdens de 1 mei-viering in Leuven werd het vakbondsvoorstel overigens ook afgeschoten door federaal minister van Leefmilieu en Pensioenen Bruno Tobback. "We denken dat een algemene sociale bijdrage niet de oplossing is voor de herfinanciering van de sociale zekerheid, om de simpele reden dat als ze algemeen is en ik dan ook aan de gepensioneerden en gehandicapten zou moeten vragen om bij te dragen en dat is sowieso buiten de kwestie. Dit zou immers neerkomen op een bijkomende belasting voor degenen die nu al het overgrote deel van de middelen van de sociale zekerheid leveren".